Warsztaty dla psów patrolowo-tropiących - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla psów patrolowo-tropiących

Data publikacji 07.08.2019

W dniach 22 lipca – 2 sierpnia br. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach prowadzone były warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów patrolowo-tropiących. Zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi, w trakcie warsztatów pogłębiano wiedzę i umiejętności przewodników oraz sprawność użytkową psów.

Na 10-dniowe przedsięwzięcie do Sułkowic przybyło pięciu przewodników z psami służbowymi. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować umiejętności swoich podopiecznych. Na kolejnych zajęciach skoncentrowano się głownie na doskonaleniu elementów z posłuszeństwa i ćwiczeń obrończych, które stwarzały policjantom problemy podczas służby patrolowej. Zaprezentowano m.in. ćwiczenia z taktyki i techniki przeszukiwania pomieszczeń z wykorzystaniem psa służbowego, pokonywania naturalnych przeszkód terenowych w pościgu za osobą oraz sprawdzono zdolności psów do tropienia zapachów ludzkich.

W trakcie podsumowania warsztatów uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że pomysł organizowania tego typu szkoleń jest potrzebny i dobrze służy psom. W znacznym stopniu przyczyniają się one do wzmocnienia u psów nabytych umiejętności oraz poprawienia sprawności użytkowej podczas pełnienia służby w jednostkach terenowych.

Tekst i zdjęcia: asp. szt. Dariusz Ratajczak/ZKP

  • Wyciąganie pozoranta z wody
  • Tropienie śladów ludzkich
  • Ćwiczenia obrończe nad wodą
  • Pokonywanie przez psa przeszkody terenowej,z wykorzystaniem pozoranta
  • Przyjęcie przez psa pozycji siedzącej po pokonaniu przeszkody
  • Motywowanie psa