Kolejni absolwenci RDs gotowi do działań w terenie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni absolwenci RDs gotowi do działań w terenie

Data publikacji 02.08.2019

Zakończyła się druga edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

Kurs oznaczony symbolem RDs skierowany jest do policjantów z komórek organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego. Szkolenie funkcjonariuszy prowadzone jest zgodnie z nowym programem nauczania, który został zmieniony Decyzją nr 121 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. W programie szkolenia zwiększono liczbę godzin dydaktycznych przewidzianych na omówienie przepisów ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne z zakresu pomiaru prędkości i rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

Kurs realizowany był w Centrum Szkolenia Policji w okresie od 13 czerwca do 1 sierpnia br. Jego absolwenci uzyskali uprawnienia w zakresie: kierowania ruchem drogowym, kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych, kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego, stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości oraz obsługi wypadków drogowych.

Tekst: mł. insp. Jarosław Zgierski/ZRD

Zdjęcia: archiwum ZRD

  • kierowanie ruchem drogowym w Warszawie
  • ćwiczenia na drodze publicznej z ręcznymi miernikami prędkości
  • zapoznawanie się z funkcjami wideorejestratora
  • ćwiczenia praktyczne - kontrola autobusu
  • ćwiczenia praktyczne - kontrola samochodu ciężarowego