Taktyka walki w pomieszczeniach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyka walki w pomieszczeniach

Data publikacji 10.07.2019

W dniu 26 czerwca br. policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych CSP wzięli udział w lokalnym doskonaleniu zawodowym, którego tematem były: „Ogólne zasady taktycznego poruszania się zespołu bojowego ciągami komunikacyjnymi oraz jego rola i zadania”.

     Szkolenie przeprowadzone zostało przez funkcjonariusza Wydziału Bojowego V Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i podzielone było na dwie części. Pierwsza realizowana w formie wykładu i prezentacji pozwoliła funkcjonariuszom uzyskać wiedzę teoretyczną i poruszała wybrane elementy taktyki działania zespołu bojowego w ciągu komunikacyjnym oraz zadania po zdominowaniu pomieszczenia. Następnie w drugiej części, wykorzystując środki techniczne, środki przymusu bezpośredniego i obiekty CSP – korytarz taktyczny, funkcjonariusze doskonalili ww. tematykę w sposób praktyczny. W trakcie kursu położono szczególny nacisk na prawidłowe współdziałanie policjantów wykonujących zlecone zadania. Szkolenia w tej formie będą miały kontynuację w trakcie kolejnego lokalnego doskonalenia zawodowego, gdzie wykładowcy i instruktorzy Zakładu Interwencji Policyjnych poznają zagadnienia taktyczne związane z prawidłowym poruszaniem się zespołu bojowego w ciągach komunikacyjnych, tj. pokonanie załomu „L”,  wyjście „T” oraz pokonanie skrzyżowania ciągów komunikacyjnych.

     Uzyskana w ten sposób wiedza podnosi umiejętności merytoryczne oraz dydaktyczne nauczycieli policyjnych Zakładu Interwencji Policyjnych i zostanie wykorzystana w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego oraz kursów specjalistycznych odbywających się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Tekst: asp. Łukasz Majewski/ZIP