Pożegnaliśmy absolwentów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnaliśmy absolwentów

Data publikacji 08.07.2019

W dniu 4 lipca br. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-8/18, przystąpili do egzaminu kończącego ponad 7-miesięczny okres kształcenia.

     Wszyscy słuchacze SZP-8/18 zdali egzamin i wkrótce powrócą do swoich jednostek macierzystych, w których będą kontynuować służbę w Policji. Wielu z nich z pewnością ponownie pojawi się w Centrum Szkolenia Policji, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na kolejnych kursach specjalistycznych. Należy zaznaczyć, że średnia ocen z egzaminu końcowego, wynosząca 5,41 potwierdza wysoki poziom wspólnej i systematycznej pracy słuchaczy oraz kadry dydaktycznej CSP.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele policyjni. W tej doniosłej chwili słuchaczom towarzyszyli także członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście.

     Zwracając się do absolwentów, insp. Marcin Szyndler wyraził przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe, a także z zaangażowaniem służyć społeczeństwu. Następnie pogratulował policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczył świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie – listy gratulacyjne. W przypadku post. Adriana  Dżugana, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych z dumą i radością wręczył świadectwo z biało-czerwonym paskiem, gdyż policjant ten osiągnął znakomity wynik końcowy szkolenia, uzyskując średnią arytmetyczną ocen 4,72 i ocenę wyróżniającą (6) z egzaminu końcowego.

     Jeden z listów gratulacyjnych miał wyjątkowy charakter – otrzymała go post. Katarzyna Dejworek (z KWP Kielce), która w dniu 17 lutego br., w miejscowości Suchedniów (woj. świętokrzyskie), w czasie wolnym od zajęć, podjęła skuteczną interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny, kierującego samochodem osobowym po drodze publicznej; zakończoną jego zatrzymaniem i przekazaniem patrolowi miejscowej komendy Policji. Gratulujemy policjantce wzorowej, godnej naśladowania postawy.

     Wszystkim absolwentom SZP-8/18 życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie. A w przyszłości – serdecznie zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

Tekst: podinsp. Leszek Dyduch/ZSP

Zdjęcia: asp. Marcin Grzeszyk/WODiD

 • Komendant ds. Dydaktycznych insp. Marcin Szyndler
 • Słuchacze SZP-8/18
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Arkadiusz Brzozowski
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zastępca Komendanta CSP oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych
 • Insp. Marcin Szyndler wręcza świadectwo z biało-czerwonym paskiem post. Adrianowi Dżuganowi
 • Zastępca Komendanta CSP wręcza świadectwa słuchaczom SZP-8/18
 • Insp. Marcin Szyndler wręcza świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego
 • Kadra Centrum Szkolenia Policji, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oraz członkowie ich rodzin
 • Dowódca pocztu sztandarowego - kom. Janusz Glinkowski
 • Dowódca uroczystości asp. Mariusz Drearski składa meldunek Zastępcy Komendanta CSP insp. Marcinowi Szyndlerowi