Seminarium w Sułkowicach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium w Sułkowicach

Data publikacji 05.07.2019

W dniach 1-3 lipca br. Zakład Szkoleń Specjalnych CSP zorganizował w Sułkowicach seminarium na temat: „Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce”.

   Uczestnikami przedsięwzięcia byli koordynatorzy techników kryminalistyki oraz osoby nadzorujące pracę funkcjonariuszy prowadzących postępowania przeciwko zdrowiu i życiu z komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

     W trakcie spotkania szkoleniowego przedstawione zostały szerokie możliwości wykorzystania okrzemek w procesie wykrywczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w diagnozowaniu utonięć.

     W ramach ćwiczeń uczestnicy przeprowadzili oględziny pozorowanych zwłok, ujawnionych w środowisku wodnym oraz zabezpieczyli materiał porównawczy w postaci próbek wody do dalszej analizy okrzemkowej. Kolejnym etapem zajęć była obserwacja pod mikroskopem żywych okrzemek, zabezpieczonych podczas oględzin.

     Tak bogate w wiedzę szkolenie nie byłoby możliwe, gdyby nie grono zaszczytnych wykładowców, którzy poświęcając swój czas podzielili się swym dorobkiem naukowym, a do których zaliczali się: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek – Kierownik Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, dr Ewa Zieliński – Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr n. med. Mieszko Olczak oraz mgr Marek Bogusz – reprezentujący ZMS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto ze strony Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z wykładem wystąpiła nadkom. Iwona Bogusz, a podinsp. Dariusz Śledziewski i asp. szt. Jolanta Zawałeń zadbali o stronę organizacyjną.

Tekst: kom. Iwona Bogusz/ZSS

Zdjęcia: asp. szt. Jolanta Zawałeń/ZSS, mł. asp. Kamil Daniłowicz/KSP

  • Od lewej: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, nadkom. Iwona Bogusz, insp. Marcin Szyndler, mł. insp. Robert Rodziewicz
  • dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek omawia zasady opisu zbiornika wodnego podczas oględzin zwłok
  • dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek prezentuje pobieranie roślinności z wody
  • Pokaz pobierania próbek wody siatką planktonową
  • Pozorowane miejsce ujawnienia zwłok w pobliżu zbiornika wodnego
  • Pozorowane zwłoki w pobliżu zbiornika wodnego