Prawa człowieka i etyka zawodowa – szkolenie WPCz - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prawa człowieka i etyka zawodowa – szkolenie WPCz

Data publikacji 04.07.2019

Przedstawiciele Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii przy współudziale Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadzili kilka edycji kursów pn. „Doskonalenie zawodowe centralne realizowane w formie innego przedsięwzięcia z zakresu metodyki nauczania problematyki przestrzegania praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej podczas przedsięwzięć szkoleniowych”.

     Celem przedmiotowego kursu było wyeksponowanie istoty przestrzegania praw człowieka i etyki zawodowej na zajęciach dydaktycznych dotyczących podejmowania interwencji, szkolenia strzeleckiego i realizacji czynności procesowych.

     W bieżącym roku, w trakcie czterech edycji przeszkolonych zostało łącznie 39 funkcjonariuszy. Byli to policjanci z KWP Kraków, KWP Bydgoszcz, a także SP Katowice, SP Słupsk, SP Piła oraz CSP Legionowo.

     W trakcie doskonalenia słuchacze utrwalali umiejętności, polegające na dostrzeganiu i reagowaniu na przejawy postaw stanowiących naruszenie praw i wolności człowieka oraz zasad etyki zawodowej; kształtowaniu i wzmacnianiu postaw wymagających szacunku dla drugiego człowieka oraz respektowania jego godności.

     Przeprowadzone z uczestnikami ćwiczenia oraz symulacje pozwoliły na doskonalenie umiejętności zarówno o charakterze uniwersalnym (tj. komunikacja interpersonalna, samokontrola, tworzenie atmosfery pracy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych) jak i zawodowym (tj. właściwa reakcja na niepożądane zachowania słuchaczy w trakcie zajęć, kontrola przebiegu zajęć, wykorzystanie wiedzy z zakresu praw człowieka i etyki zawodowej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych).

     Na duże uznanie zasługuje również znaczące zaangażowanie i ogrom pracy jaką funkcjonariusze włożyli w odbywane doskonalenie, co w rezultacie skutkowało dodatkowo uzyskaną przez policjantów wiedzą, wynikającą ze wzajemnej wymiany bogatych doświadczeń.

Tekst: sierż. Paweł Müller/SDDiP

Zdjęcia: st. sierż. Jerzy Mielniczek/SDDiP

  • Prowadzący szkolenie sierż. Paweł Müller
  • Praca w grupach