Zajęcia dla lubelskiej drogówki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia dla lubelskiej drogówki

Data publikacji 25.03.2019

Wykładowcy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji, na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie, przeprowadzili doskonalenie zawodowe dla policjantów lubelskiej drogówki. Tematem były „Praktyczne aspekty prowadzenia oględzin miejsca wypadku drogowego”.

     W zajęciach teoretycznych i praktycznych, które przeprowadzili  podinsp. Dariusz Kulikowski i asp. Jarosław Michalski z CSP wzięło udział blisko 40 policjantów ruchu drogowego z garnizonu lubelskiego. W czasie trwania doskonalenia funkcjonariusze poszerzali swoja wiedzę z zakresu kryminalistycznych oględzin miejsca wypadku drogowego a w szczególności ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, zasad sporządzania dokumentacji fotograficznej, tworzenia szkiców i planów oraz podstaw rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

     Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Sekcję ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr KWP w Lublinie.

http://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/89258,KWP-Policjanci-z-drogowki-szkola-sie-pod-okiem-wykladowcow-z-CSP-w-Legionowie.html?fbclid=IwAR2mSQTgeQVhGbwiyNXZ7suj39-0EYdWuX5H-Lh0YXo-3UEQ8njwsNOPJ0g

podinsp. Dariusz Kulikowski/ZSS

zdj. Krzysztof Martirosjan/Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie