Zwalczanie przestępczości narkotykowej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Data publikacji 20.03.2019

Zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej.

     Trwające dziesięć dni szkoleniowych zajęcia poświęcone były doskonaleniu wiedzy dotyczącej zjawiska narkomanii i związanej z nią przestępczości. Słuchacze uczyli się rozpoznawania oraz technologii produkcji środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Uczestnicy kursu nabywali też umiejętności związane z rozpracowywaniem i ściganiem dilerów narkotykowych. Ponadto podczas zajęć przekazano treści dotyczące użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej oraz zagrożenia wynikające z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków. Omówiono również zagadnienia związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz najnowszymi metodami uprawy konopi innych niż włókniste.

     Ukończenie tego rodzaju kursu poszerza wiedzę i umiejętności policjantów w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej, a także umożliwia im udział w kursie specjalistycznym w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

asp. Wojciech Nawrocki/ZSK