Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Data publikacji 15.03.2019

W dniu 15.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego a Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jego głównym celem jest wspólne prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych oraz udostępnianie bazy dydaktycznej i wymiana materiałów o charakterze szkoleniowym.

     Porozumienie zostało podpisane przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Annę Rosół oraz Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Andrzeja Kruka, w obecności Kierownika Katedry Algologii i Mykologii dr. hab. Joanny Żelaznej-Wieczorek, dr. hab. Marka Wieczorka, Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Roberta Rodziewicza, nadkom. Iwony Bogusz oraz mł. asp. Łukasza Iglewskiego – wykładowców Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     Dzięki wcześniejszej współpracy z Katedrą Algologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego nadkom. Iwona Bogusz, wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie, prowadzi badania nad wykorzystaniem okrzemek w kryminalistyce i wykazaniem ich przydatności w diagnozowaniu utonięć oraz określeniu, czy miejsce znalezienia zwłok w wodzie mogło być tożsame z miejscem utonięcia. Prowadzona działalność obejmuje także badania środowiskowe, dzięki czemu pojawia się możliwość przypisania  ewentualnego sprawcy do konkretnego miejsca związanego ze środowiskiem wodnym. Istotnym elementem podpisanego porozumienia jest możliwość propagowania wiedzy, która może usprawnić proces wykrywczy. Rezultatem wcześniejszej współpracy były m.in. wspólne konferencje oraz publikacje naukowe na temat: „Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce” (Problemy kryminalistyki 301/2018).

     Ważnym aspektem współpracy jest fakt, że zdobyta wiedza na temat biologii kryminalistycznej przekazywana jest słuchaczom kursów specjalistycznych, co umożliwia im poszerzenie wiedzy na temat oględzin zwłok i zasad postępowania ze zwłokami ujawnionymi w wodzie.

mł. insp. Robert Rodziewicz/ZSS
zdj. Mariusz Mazewski/ZSS