Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyka i techniki interwencji policyjnych w służbie patrolowej

Data publikacji 11.03.2019

W dniu 4 marca do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, już po raz trzeci w tym roku, przybyło 15 policjantów z komórek patrolowo-interwencyjnych i wywiadowczych reprezentujących jednostki terenowe Policji. Funkcjonariusze wzięli udział w 5-dniowych warsztatach doskonalących pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych, podczas których, pod nadzorem instruktorów policyjnych, m.in. podnosili poziom sprawności fizycznej.

     W trakcie zajęć funkcjonariusze utrwalali znajomość zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną oraz używania środków przymusu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W części teoretycznej omawiali także zasady etyki zawodowej.
     Podczas warsztatów policjanci poznawali metody rozwijania swoich zdolności motorycznych, przy czym intensywność ćwiczeń została dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. W części praktycznej funkcjonariusze przećwiczyli  zademonstrowane techniki obezwładniania i transportowania osób, a także doskonalili swoje umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

st. asp. Dariusz Ratajczak/ZKP
zdj.: asp. Sebastian Markowski/ZKP