Międzynarodowa wymiana doświadczeń - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Data publikacji 11.03.2019

W dniach 4–5 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem”, którego organizatorem było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

     W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji krajowych oraz przedstawiciele Państwowej Policji Łotwy. Centrum Szkolenia Policji reprezentował młodszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej st. asp. Wojciech Biedrzycki, który przedstawił prezentację multimedialną na temat: „Szkolenie dzielnicowych w obszarze przemocy w rodzinie”. W swoim wystąpieniu przybliżył rolę i zadania dzielnicowych, powszechnie określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu”, w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Odniósł się również do treści programowych kursu specjalistycznego dla dzielnicowych, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
     Kolejnym elementem spotkania była dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili się wiedzą i doświadczeniami w przedmiotowym obszarze. Przedstawiciele Państwowej Policji Łotwy, odpowiedzialni za koordynację międzynarodowego projektu, zaprezentowali jego  dotychczasowe rezultaty. Omówili również stosowane na Łotwie rozwiązania i narzędzia, mające na celu zmniejszenie zjawiska wtórnej wiktymizacji.

 

st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP