Ręczne mierniki prędkości bez tajemnic - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ręczne mierniki prędkości bez tajemnic

Data publikacji 08.03.2019

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się 2. edycja kursu specjalistycznego w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości, oznaczonego symbolem RMP–2/19. Wzięli w nim udział policjanci pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego.

     Policjanci, którzy przez dwa dni szkolili się pod okiem kadry Zakładu Ruchu Drogowego, poznawali podstawy prawne pracy, a także obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości. Zapoznawali się również z zasadami działania i budową tych urządzeń oraz sposobami dokumentowania pracy z ich użyciem. Ćwiczenia z ręcznymi miernikami prędkości odbyły się w warunkach symulowanych oraz rzeczywistych na drogach województwa mazowieckiego.

     Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie miała pozytywny wpływ na jakość pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego, a profesjonalizm ich działań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

sierż. szt. Marcin Gąsior/ZRD
zdj.: asp. szt. Adam Karolak/ZRD