Jak przesłuchiwać - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak przesłuchiwać

Data publikacji 14.02.2019

W Centrum Szkolenia Policji odbywają się zajęcia na pierwszej w tym roku edycji kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań FBI - 1/ 19. Bierze w nich udział 16 policjantów służby kryminalnej i śledczej.

     Pięciodniowy kurs prowadzony jest przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej, jak również psychologa Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii. Program kursu dla polskich policjantów  został opracowany w oparciu o analogiczny program, który realizowany jest w Akademii FBI w Quantico.

     W trakcie zajęć słuchacze nabędą umiejętności stosowania taktyk i technik z zakresu prowadzenia rozmowy, przesłuchania świadka, podejrzanego oraz zapoznają się z możliwościami wykrywania oznak kłamstwa u osób, wobec których podejmują czynności służbowe.

Zdjęcia i tekst ZSK CSP