Zakończenie SZP-5/18 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie SZP-5/18

Data publikacji 11.02.2019

Po blisko siedmiomiesięcznym pobycie w Centrum Szkolenia Policji, 137 uczestników szkolenia zawodowego podstawowego przystąpiło do egzaminu końcowego. Wszyscy uzyskali oceny pozytywne, co oznacza, że nasi absolwenci nabyli wiedzę i umiejętności na poziomie, który pozwoli im samodzielnie, w sposób prawidłowy i bezpieczny, realizować zadania służbowe.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy. Zwracając się do absolwentów, Komendant Centrum Szkolenia Policji wyraził przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe oraz z zaangażowaniem służyć społeczeństwu. Następnie pogratulował policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczył świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie listy gratulacyjne.

     Wszystkim absolwentom życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS