W trosce o młodzież - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o młodzież

Data publikacji 19.12.2018

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych instruktor Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji spotkał się z młodzieżą legionowskich liceów, by przedstawić skutki sięgania po środki psychoaktywne. W czterech edycjach zajęć wzięło udział ponad 80 uczniów.

     Podczas spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie st. asp. Marek Maliszewski omówił zagrożenia, jakie wiążą się z zażywaniem środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych. Rozmowę z uczniami zainicjowała projekcja filmu dydaktycznego pt. „Szkoła przetrwania”, w którym  przedstawiono obraz młodego pokolenia narażonego na niebezpieczeństwa związane z narkotykami, alkoholem, czy „ryzykownym” zażywaniem legalnych leków. Poruszono też zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych.

     Podobną tematykę omówiono w czasie spotkania z rodzicami uczniów ZSO nr 2 w Legionowie, gdzie prowadzący podkreślił szczególną rolę rodziny w wychowaniu i ochronie młodzieży przed zagrożeniami.

st. asp. Marek Maliszewski/ZSK