Drogówka przygotowuje się do służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drogówka przygotowuje się do służby

Data publikacji 19.12.2018

Rozpoczęła się jedenasta edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna”. Do 12 lutego 2019 r., 64 funkcjonariuszy będzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby w komórkach właściwych w sprawach ruchu drogowego.

     Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym, a jego celem jest uzyskanie przez policjantów wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia służby – przeprowadzania kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów, kontroli pojazdów którymi realizowany jest przewóz drogowy, kierowania ruchem drogowym, obsługiwania urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, a także obsługiwania pozostałych urządzeń kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych przez policjantów ruchu drogowego. W programie nauczania oprócz zajęć teoretycznych przewidziano również zajęcia praktyczne realizowane na drogach publicznych w warunkach rzeczywistego ruchu pojazdów oraz pieszych.

sierż. szt. Bartosz Wiatrowski/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD