Operacja „Klimat 2018” zakończona - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja „Klimat 2018” zakończona

Data publikacji 18.12.2018

Zakończyła się operacja policyjna mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu Klimatycznego ONZ, w tym towarzyszącej mu 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14. Spotkaniu Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencji Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W tym tygodniu kończy też swoje funkcjonowanie Policyjne Centrum Dowodzenia. Z przedstawicielami wszystkich służb i podmiotów zaangażowanych w pracę, w PCD spotkał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk.

     I Zastępca Komendanta Głównego Policji (Dowódca operacji policyjnej) osobiście złożył serdeczne podziękowania obsadzie Policyjnego Centrum Dowodzenia. Podkreślił, że działania podejmowane przez wszystkie osoby realizujące obowiązki w PCD, w znaczącym stopniu przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi obrady i pobyt delegacji zagranicznych przebiegały bez zakłóceń. Nadinsp. dr Andrzej Szymczyk życzył wszystkim realizacji zawodowych planów, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji z wypełnianych obowiązków.

hg

zdj. sierż. szt. Robert Karyś/SDDiP