Kadra kierownicza Policji na warsztatach w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kadra kierownicza Policji na warsztatach w CSP

Data publikacji 17.12.2018

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się „Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania”.

     W czasie pięciu dni szkoleniowych policjanci pełniący obowiązki przełożonych trenowali umiejętności z zakresu zarządzania – właściwy sposób komunikacji w podległej komórce organizacyjnej, sposoby motywowania podwładnych, przekazywanie informacji zwrotnej oraz reagowanie na sytuacje trudne.

     Treści programowe i odpowiednie metody realizacji zajęć spowodowały, że wszyscy absolwenci kursu wyjechali z naszej szkoły usatysfakcjonowani.  

JM