Dokumenty pod lupą - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dokumenty pod lupą

Data publikacji 14.12.2018

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Uczestniczyło w nim ponad 50 ekspertów z kraju i z zagranicy, którzy rozmawiali o aspektach skutecznej i efektywnej kontroli dokumentów. Centrum Szkolenia Policji reprezentowali podinsp. Dariusz Śledziewski i asp. szt. Jolanta Zawałeń z Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     W czasie dwudniowego sympozjum dyskutowano o aspektach skutecznej i efektywnej kontroli dokumentów, zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, fałszerstw dokumentów i technik fałszerskich wykorzystywanych do uwiarygodniania fałszywych tożsamości. Uczestnicy spotkania zaprezentowali też przypadki ujawnianych fałszerstw dokumentów.

     Organizatorem i gospodarzem Sympozjum był Komendant CSSG natomiast partnerem merytorycznym Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

     Eksperci, uczestniczący w sympozjum reprezentowali Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Europol, Frontex, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz służby graniczne i policyjne z Finlandii, Łotwy i Niemiec. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentował Główny Specjalista Wydziału Prawnego Departamentu Spraw Obywatelskich Pan Marek Borowski, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Pan płk dr Dariusz Laskowski, a Komendę Główną Straży Granicznej Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Pan płk Piotr Trawiński.

     Międzynarodowy charakter Konferencji pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń w obszarze badań nad autentycznością dokumentów, ujawnianiem fałszerstw, metod fałszerskich oraz współczesnych problemów związanych z rozwojem techniki również w zakresie tworzenia dokumentów.

asp. szt. Jolanta Zawałeń/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS