Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 10.12.2018

Co roku 10 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r., Dzień Praw Człowieka.

     Policja, jako formacja odpowiedzialna za egzekwowanie prawa posiada szczególne uprawnienia w zakresie ingerowania w sferę praw i wolności człowieka. Korzystanie z tych uprawnień wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, o czym powinniśmy wszyscy pamiętać wykonując czynności służbowe. Jeszcze zanim uchwalono Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w 1938 r., Komendant Główny Policji Państwowej gen. bryg. nadinsp. Józef Kordian - Zamorski, w „Przykazaniach Policjanta” przypominał: „Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.” (za: http://panstwowa.policja.pl/pp/akty-prawne/regulaminy-i-instrukcj/96,Przykazania-Policjanta.html ) .

Pamiętajmy o tym nie tylko w tym szczególnym dniu.

JM/SDDiP