Prawa i wolności człowieka w szkolnictwie policyjnym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prawa i wolności człowieka w szkolnictwie policyjnym

Data publikacji 06.12.2018

W dniach 26 - 30 listopada odbyły się piąte w tym roku warsztaty z zakresu metodyki nauczania problematyki przestrzegania praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej podczas przedsięwzięć szkoleniowych.

     Pierwsze dwa dni warsztatów poświęcone były wzmacnianiu przekazu z obszaru praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej. Następnie uczestnicy, w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych, mieli możliwość przetrenowania nabytych umiejętności w dostrzeganiu i reagowaniu na niepożądane/niewłaściwe zachowania.

     Dziękujemy serdecznie koleżankom i kolegom ze wszystkich szkół policyjnych za wzorową postawę i zaangażowanie,  jakie prezentowali podczas zajęć.

JM