Wykład dla kadry CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład dla kadry CSP

Data publikacji 04.12.2018

Kadra Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w wykładzie na temat „Współczesne zagrożenia terrorystyczne w Polsce w związku z napływem imigrantów. Rozpoznanie i identyfikacja, zapobieganie zagrożeniom.”

     Gościem i prelegentem była Pani dr Magdalena El-Ghamari – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Podczas wykładu z elementami dyskusji prowadząca nakreśliła rys historyczny migracji, kierunki, podłoże kulturowe i społeczne napływającej ludności, a także scharakteryzowała podstawowe czynniki warunkujące wybór kraju docelowego. Tematyka spotkania, jak również ogromna wiedza i doświadczenie Pani El-Ghamari wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników wykładu i nadzieję na kolejne spotkania poświęcone podobnej problematyce.

podkom. Leszek Czerski/ZIP