Profesjonalizacja postaw zawodowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Profesjonalizacja postaw zawodowych

Data publikacji 04.12.2018

W dniu 28 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się doskonalenie zawodowe poświęcone zagadnieniom skutecznego reagowania na oznaki wypalenia zawodowego. W przedsięwzięciu uczestniczyła kadra kierownicza jednostki.

     Było to ostatnie z trzech przedsięwzięć zaplanowanych w tym roku, w ramach realizacji zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji „Harmonogramu wybranych rekomendacji w zakresie optymalizacji działań Policji na rzecz kształtowania systemu wartości i profesjonalizacji postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego policjantów”.

     Tematami poprzednich spotkań były: rozpoznawanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (23 - 24 października) i identyfikacja symptomów stresu zawodowego i sposoby jego redukcji (14 listopada).

     Udział w tego rodzaju doskonaleniach pozwolił uczestnikom na wzajemną wymianę doświadczeń, a także utrwalenie i pogłębienie posiadanej wiedzy.

sierż. Paweł Müller/psycholog

zdj.: sierż. sztab. Robert  Karyś

Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii