Kurs prowadzenia oględzin - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs prowadzenia oględzin

Data publikacji 13.11.2018

W dniach 5 - 9 listopada odbyła się czwarta w tym roku edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”, oznaczona symbolem OMK-4/18. W prowadzeniu zajęć po raz kolejny, oprócz wykładowców z Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, uczestniczyli przedstawiciele szeregu instytucji pozapolicyjnych.

     Teoretyczną część szkolenia wypełniły m.in. wykłady prowadzone przez wykładowców Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz zaproszonych gości, reprezentujących Państwowe Komisje Badania Wypadków (Lotniczych, kolejowych i Morskich), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Państwową Straż Pożarną. Część praktyczna szkolenia obejmowała symulację oględzin miejsca katastrofy lotniczej z udziałem śmigłowca i kilku ofiar, w trakcie której policyjne zespoły oględzinowe współdziałały z wykładowcami i słuchaczami Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, ćwiczącymi wykorzystanie laserowych narzędzi pomiarowych do wymiarowania miejsca zdarzenia (tzw. tachimetrów). Pozwoliło to na wzajemną wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy zarówno przez policjantów jak i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej biorących udział w symulacji.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację zajęć dydaktycznych i zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu obrazującego ich przebieg.

podinsp. Jarosław Piotrowski/zastępca kierownika ZSS

zdj.: asp. Artur Łasocha/ZSS