Zakończenie szkolenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie szkolenia

Data publikacji 29.10.2018

W dniu 26 października słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-2/18 przystąpili do egzaminu kończącego blisko 7-miesięczny okres kształcenia.

     Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-2/18 realizowane było w okresie od 5 kwietnia do 26 października 2018 r. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, kierownicy komórek dydaktyczno – wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy. Zwracając się do absolwentów Komendant Centrum Szkolenia Policji wyraziła przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe.

     Wszystkim absolwentom życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego.

Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS