O kulturze i zwyczajach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O kulturze i zwyczajach

Data publikacji 26.10.2018

W dniu 24 października, w Centrum Szkolenia Policji, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego wysłuchali dwóch wykładów na temat historii społeczności żydowskiej w Polsce oraz kultury i zwyczajów żydowskich. Wykłady odbyły się w ramach zajęć z zakresu antydyskryminacji i praw człowieka.

     Zaproszeni prelegenci, Pani Dagmara Mańka - Wizor oraz Pan dr Mariusz Jastrząb przeprowadzili naszych słuchaczy drogą wiodącą od czasów początku osadnictwa Żydów na ziemiach polskich, przez wspólną, skomplikowaną i wielowymiarową historię przenikania się naszych kultur, aż do czasów społeczności żydowskiej we współczesnej Polsce. Opowiedzieli między innymi o zwyczajach i świętach żydowskich, rozwiewając wiele szkodliwych mitów i stereotypów funkcjonujących w kulturze i podaniach ludowych, które mogą prowadzić do wzajemnej niechęci, a podsycane do przestępstw z nienawiści.

     Pani Dagmara Mańka-Wizor, jest pracowniczką Muzeum POLIN, w którym zajmuje się m.in. działaniami związanymi z popularyzacją wiedzy o historii Żydów w Polsce i relacjach polsko-żydowskich, prowadzi warsztaty, spotkania i wykłady w małych miejscowościach na obszarze całej Polski.

     Pan dr Mariusz Jastrząb jest historykiem i kulturoznawcą, pracownikiem Działu Edukacji Muzeum POLIN. Naukowo zajmuje się społeczną i gospodarczą historią Polski po II wojnie światowej.

     Bardzo dziękujemy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za wsparcie i pomoc. Cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć!

Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji