XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2018

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już XII obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

     Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, braki w wykształceniu, dyskryminacja ze względu na płeć czy wyznanie w krajach pochodzenia ofiar oraz wysokie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów w krajach eksploatacji sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych stał się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób a następnie wykorzystywanie, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują także różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar, żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.

     Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

     Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90-tych XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Obraz Polski w kwestii handlu ludźmi na mapie Europy się zmienia. Na początku lat 90-tych byliśmy krajem pochodzenia ofiar – kobiet wykorzystywanych w krajach zachodnich do prostytucji. Później staliśmy się krajem tranzytowym dla ofiar z Azji i Europy Wschodniej. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej, rosnący standard życia i stan gospodarki spowodował, iż staliśmy się krajem coraz bardziej interesującym w zakresie migracji zarobkowych dla osób z krajów Europy Wschodniej i Azji, spośród których identyfikowane są ofiary wykorzystywane w Polsce głównie do pracy przymusowej.

     Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy sciągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2018 r. będą to już XII obchody tego dnia. Obchody te mają też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcia ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań (prawa, obowiązki, procedury) i pomocy przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

     W policji zapobieganiem handlowi ludźmi i rozpoznawaniem tego przestępstwa na szczeblu Komendy Głównej Policji zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, w jednostkach terenowych komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci.

     Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP od 2014 r. funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o numerze 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego.  Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

     O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

     Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

  • Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

     00-956 Warszawa 10
     tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
     tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
     www.strada.org.pl
     e-mail: strada@strada.org.pl

  • Armia Zbawienia

     ul. Ząbkowska 13/13
     03-736 Warszawa
     tel.:+48 697 610 001
     www.armia-zbawienia.pl
     facebook.com/salvationarmypoland

  • YouCanFree.Us Polska

     ul. Elektronowa 10
     03-219 Warszawa,
     kom. +48 518300011
     e-mail: biuro@youcanfree.us

  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

     ul. Mazowiecka 12/25
     00-048 Warszawa
     tel.:22 616 02 68
     faks: 22 616 03 14
     e-mail: biuro@fdds.pl
     https://fdds.pl

  • ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

     skr. poczt. 127
     00-958 Warszawa 66
     numery linii wsparcia
     22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
     00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
     +48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
     116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
     fax (+48 22) 654 79 73
     www.zaginieni.pl
     e-mail: biuro@zaginieni.pl

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/165312,XII-Europejski-Dzien-Walki-z-Handlem-Ludzmi.html