Ochrona zabytków sakralnych. Konferencja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona zabytków sakralnych. Konferencja

Data publikacji 15.10.2018

W Pęzinie odbyła się konferencja na temat „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy Wschodniej”. Uczestniczyli w niej m.in. funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji.

     W konferencji, zorganizowanej w dniach 8 - 11 października, brali udział m.in. koordynatorzy z komend wojewódzkich Policji zajmujący się tematyką ochrony zabytków, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, prokuratorzy, muzealnicy. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie było reprezentowane przez podinsp. Dariusza Baja z Zakładu Służby Kryminalnej i podkom. Marka Gałęziowskiego z Zakładu Szkoleń Specjalnych. W toku konferencji poruszono problematykę zmiany przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz zabezpieczeń technicznych zatrzymanych zabytków sakralnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że była to kolejna konferencja (szkolenie), w której biorą czynny udział wykładowcy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

podisnp. Dariusz Baj/ZSK

fot. podkom. dr Marek Łuczak/KWP w Szczecinie