Więcej specjalistów wśród dzielnicowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej specjalistów wśród dzielnicowych

Data publikacji 10.10.2018

W dniu 3 października w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się kolejna, piąta, edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. 38 policjantów zdało egzamin końcowy i otrzymało świadectwa ukończenia kursu. Łącznie w tym roku w CSP przeszkolono ponad 140 policjantów dzielnicowych.

     Od lipca bieżącego roku tego rodzaju kurs jest realizowany na podstawie zmodyfikowanego programu, w którym szczególnie istotne są tematy dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej oraz wymiany informacji między społeczeństwem, a Policją. Pozwala to na efektywną ocenę i optymalizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także wzajemnego zaufania, tj. realizację koncepcji „community policing”.

     Wszystkim policjantom gratulujemy pozytywnego zakończenia kursu i dziękujemy za aktywne uczestnictwo.

 podkom. Krzysztof Świerczewski/ZSP