Zakończył się kurs instruktorski - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się kurs instruktorski

Data publikacji 08.10.2018

W dniach od 3 września do 28 września, w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza tegoroczna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji. W zajęciach uczestniczyło dziesięciu policjantów i jeden funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

     Na kurs zostali skierowani funkcjonariusze przewidziani do prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych. Do szkolenia przystąpili funkcjonariusze, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne w formie egzaminu praktycznego.

     Podczas zajęć uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym m.in. siły fizycznej i posługiwania się pałkami służbowymi, a także umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktyki zatrzymywania osób. Oprócz tego słuchacze poszerzyli wiedzę dot. podstaw prawnych, zasad przeprowadzania interwencji, pierwszej pomocy i metodyki prowadzenia zajęć.

     Kurs zakończył się egzaminem składającym się z trzech zadań polegających na zaprezentowaniu umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób, a także indywidualnej realizacji zajęć dydaktycznych. Wszyscy słuchacze uzyskali oceny pozytywne zdobywając w ten sposób kwalifikacje zawodowe instruktora taktyki i technik interwencji.

     Kurs przeprowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: asp. Arkadiusz Bordzio oraz mł. asp. Janusz Kaszczyński.

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Janusz Kaszczyński /ZIP