Analiza plam krwawych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Analiza plam krwawych

Data publikacji 03.10.2018

W dniach 24 – 28 września, w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyło się szkolenie dla kandydatów na certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych organizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych poszczególnych komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni również wykładowcy ze Szkoły Policji w Pile oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Centrum Szkolenia Policji w Legionowie reprezentowała nadkom. Iwona Bogusz – wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     Kursanci mieli możliwość wysłuchania wykładu z zakresu analizy plam krwawych oraz stosowania testów na ujawnianie krwi i innych materiałów biologicznych. Uczestniczyli także w wielu ciekawych ćwiczeniach, podczas których między innymi wyliczano kąt padania krwi na podłoże, mechanizm powstawania rozprysku oraz ustalano różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami plam. Wykłady i ćwiczenia prowadzone były przez dr. Kamila Januszkiewicza i st. asp. Martę Michocką z Zakładu Biologii CLKP, asp szt. Mariusza Koziana z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku oraz asp. szt. Sebastiana Dropińskiego z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

     Kurs zakończył się testem praktycznym, którego zaliczenie warunkowało przejście do kolejnego etapu szkolenia.

nadkom. Iwona Bogusz/ZSS

zdj. Joanna Długajczyk/ LK KWP w Katowicach