Zagrożenia CBRN - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zagrożenia CBRN

Data publikacji 01.10.2018

Policjanci Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w finansowanym ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+) projekcie „Development of CBRN training programme for police officers”.

     Przedsięwzięcie „Opracowanie programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy policji z zakresu zagrożeń CBRN - chemicznych, biologicznych, radiacyjnych/nuklearnych”, było realizowane w dniach 16 - 29 września, dwuetapowo. Przez pierwszy tydzień uczestnicy, w tym podinsp. Przemysław Bagiński i mł. asp. Łukasz Iglewski z CSP, szkolili się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast w drugim tygodniu zajęcia odbywały się na terenie Belgii w Ośrodku Szkolenia Policji, Straży Pożarnej i Służb Medycznych (Campus Vesta).

     Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum złożone z: Uniwersytetu Łódzkiego, Komendy Głównej Policji, Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie, Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych oraz Centrum Promocji Badań i Rozwoju Technologii Edukacyjnych w Nikozji.

     Celem projektu CBRN-POL jest współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna na rzecz stworzenia nowoczesnego, multidyscyplinarnego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych z zakresu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN), przeznaczonych dla funkcjonariuszy jednostek patrolowych Policji polskiej oraz wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS