„Policyjne Archiwa X” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Policyjne Archiwa X”

Data publikacji 01.10.2018

W dniach 26-28 września, w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Policyjne Archiwa X”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji.

     Tematyka wystąpień oscylowała głównie wokół problemów związanych z funkcjonowaniem Zespołów do Spraw Przestępstw Niewykrytych, a także konkretnych kazusów dotyczących przestępstw wykrytych częstokroć po wielu latach od ich popełnienia oraz osiągnięć kryminalistyki, umożliwiających zastosowanie w procesie wykrywczym coraz nowszych metod naukowych. Centrum Szkolenia Policji na konferencji reprezentowali Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. dr Robert Maciejczyk i Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych podinsp. Jarosław Piotrowski, który wygłosił referat zatytułowany „Policyjne zbiory daktyloskopijne w kontekście podstaw prawnych daktyloskopowania”.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

zdj.: Tomasz Plecha