Konkurs „Dzieje Policji Państwowej” rozstrzygnięty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Dzieje Policji Państwowej” rozstrzygnięty

Data publikacji 24.09.2018

Centrum Szkolenia Policji, w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowało konkurs pod nazwą „Dzieje Policji Państwowej”. Wzięli w nim udział uczniowie klas mundurowych ze szkół, z którymi Centrum Szkolenia Policji podpisało porozumienie o współpracy.

    Gości powitała Pani insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji. W czasie, gdy 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły przystąpiły do rywalizacji o miano zwycięzcy pozostali uczniowie zapoznali się z zadaniami oraz specyfiką szkoleń realizowanych w Centrum Szkolenia Policji. Zaprezentowano film informacyjny o CSP, a Pani Komendant insp. Anna Rosół, w panelu z podinsp. Agnieszką Mańko-Czajką, przeprowadziła pogadankę na temat zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Omówiła również przebieg testu sprawności fizycznej. Przedstawione treści okazały się niezwykle interesujące dla uczniów klas mundurowych, bowiem wielu z nich swoją przyszłość zawodową chciałoby związać z Policją.

     Konkurs, którego celem  było popularyzowanie i utrwalanie wiedzy na temat historii Policji, jej dziejów i losów funkcjonariuszy, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród młodzieży szkolnej, a także integracja środowiska uczniowskiego, polegał na rozwiązaniu testu wiedzy.

     Po podsumowaniu wyników wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy Zespołu Szkół w Wieliszewie, drugie z  Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, a trzecie drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

     Serdecznie dziękujemy szkołom za przyjęcie zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu. Słowa podziękowań kierujemy również do opiekunów dydaktycznych za wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Wszystkim zawodnikom gratulujemy ogromnej wiedzy, a laureatom osiągniętych wyników.

PD/Wydział Prezydialny

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS i podinsp. Agnieszka Mańko-Czajka/ZSK