Wymiana wiedzy kryminalistycznej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana wiedzy kryminalistycznej

Data publikacji 19.09.2018

W Janowie Lubelskim odbyły się XVII Regionalne Warsztaty Kryminalistyczne organizowane przez biegłych Laboratorium Kryminalistycznego w Lublinie, przy wsparciu biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednym z uczestników przedsięwzięcia był nauczyciel Centrum Szkolenia Policji.

     Warsztaty kierowane były do techników kryminalistyki z Policji, Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz nauczycieli policyjnych. Zaproszeni goście i prelegenci wymieniali się swoją wiedzą w zakresie: wystąpień specjalisty przed sądem, technicznych zasad przeprowadzania oględzin, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie przemytu towarów lub nielegalnego przewozu osób, analizy śladów krwawych oraz fotografii kryminalistycznej jako elementu wizualizacji miejsca zdarzenia. Nie zabrakło także praktycznego aspektu wymiany doświadczeń, gdzie na specjalnie zainscenizowanych miejscach zaproszeni goście mogli zapoznać się i przećwiczyć nowe umiejętności z ww. obszarów tematycznych, a w szczególności: oględzin pojazdu użytego do popełnienia przestępstw, zabezpieczenia śladów traseologicznych z trudnych podłoży, metodyki ujawniania i zabezpieczania śladów dermatoskopijnych oraz oględzin miejsc o charakterze rozległym. Specjalnie dla funkcjonariuszy, którzy zaczynają swoją służbę w kryminalistyce, przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu fotografii kryminalistycznej nocnej. Podczas trwania warsztatów zaprezentowano także nowoczesny sprzęt używany w procesie wykrywczym na miejscach zdarzeń oraz w laboratoriach kryminalistycznych. 

asp. Artur Łasocha/ZSS