Zawodowa tożsamość - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zawodowa tożsamość

Data publikacji 29.04.2008

Planowana od długiego czasu Izba Pamięci CSP doczekała się swojego urzeczywistnienia. Setki zgromadzonych w niej eksponatów wprowadzają w refleksje, zadumę nad tymi, którzy tworzyli historię naszego zawodu.

Zamysł utworzenia szkolnej Izby Pamięci powstał już dawno. Tym bardziej raduje nas fakt jego urzeczywistnienia. Odczuwaliśmy brak tego szczególnego miejsca, gdzie można by się na chwilę zatrzymać i zadumać nad przeszłością,…bo „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy…”, ale też nauczycielką życia i zwiastunką przyszłości – jako Szkoła Policji – bierzemy na siebie również odpowiedzialność za kształtowanie właściwych postaw naszych słuchaczy, tak by policyjny mundur nosili z dumą i godnością, świadomi historycznych korzeni i dorobku poprzedników. Tego zadania nie sposób zrealizować w oderwaniu od historii dziejów naszej formacji. Dlatego tak ważna jest pamięć i kultywowanie najlepszych tradycji Polskiej Policji Państwowej. Jak powiedział Józef Piłsudski „Kto nie zna historii i tradycji swoich przodków nie jest godzien nosić swojego munduru”. Ta idea była podstawą decyzji utworzenia Izby Pamięci w CSP.

W przygotowaniu pierwszej ekspozycji pomogli nam muzealnicy z Komendy Głównej, którzy posiadają ogromną wiedzę na temat eksponowania historycznych przedmiotów, pracując, na co dzień w Muzeum Policji. To dzięki współpracy z nimi będziemy mogli przygotowywać kolejne ekspozycje. Bo zamiarem twórców tego obiektu w Centrum, jest tematyczne różnicowanie jej zasobów. Pierwsza ekspozycja poświęcona została historii Polskiej Policji – począwszy od Milicji Miejskiej, która zaczęła się tworzyć od 1916 roku, poprzez Policję Państwową, powołaną przez Sejm w dniu 24 lipca 1919 roku, Policję Polską tzw. „granatową”, z okresu II Wojny Światowej, aż po czasy współczesne, a więc Milicję Obywatelską i dzisiejszą Policję. Zgromadzono wiele ciekawych eksponatów: począwszy od autentycznych dokumentów, zdjęć, postanowień w sprawach karnych i zaświadczeń wydawanych przez jednostki naszej formacji (jak Świadectwo Moralności), poprzez mundury (wieczorowy policjanta sprzed 1939 roku, mundur nadinsp. Leszka Lamparskiego-pierwszego Komendanta Głównego Policji po 90 roku), aż po sprzęt, którego używają policjanci. Swoje miejsce znalazła tu tzw. „suszarka”, czyli jeden z pierwszych milicyjnych radarów, skrzynka do zabezpieczania śladów technika kryminalistyki z lat powojennych, czy wymyślne kamuflaże sprzętu operacyjnego. Zgromadzono również pamiątki związane z misjami naszych policjantów w różnych krajach świata, a także okolicznościowe upominki, które tradycyjnie zwykliśmy wymieniać z policjantami innych państw.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, były Komendant CSP insp. Stanisław Laskus, przedstawiciele KGP, KSP i legionowskiej Komendy Powiatowej, a także miejscowego Muzeum Historycznego, z którym od tej pory będziemy również współpracować w zakresie historii naszego regionu.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski, ZTK