Zwalczanie przestępczości narkotykowej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Data publikacji 06.09.2018

W dniu 31 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej. Kurs realizowany był według nowego program wprowadzonego decyzją nr 202 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu narkomani.

W ciągu 10 dniowego kursu, kadra dydaktyczna Zakładu Służby Kryminalnej przy wsparciu wykładowców Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Kynologii Policyjnej i Zakładu Szkoleń Specjalnych przekazywała swoją wiedzę i umiejętności 20 policjantom, którzy wykorzystują pracę operacyjną w swojej codziennej służbie do zwalczania przestępczości narkotykowej. Szkolenie został dodatkowo uzupełnione o wykłady zaproszonych gości tj. funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie oraz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, którzy są specjalistami w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

W Polsce od kilkunastu lat notujemy wzrost liczby przestępstw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W kilogramach liczy się zabezpieczone przez Policję narkotyki. Dynamika rozwoju przestępczości narkotykowej powoduje, iż policjanci muszą  na bieżąco poszerzać swoja wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Trwające dziesięć dni szkoleniowych zajęcia poświęcone są doskonaleniu wiedzy dotyczącej zjawiska narkomanii i związanej z nią przestępczością. Policjanci nabywali umiejętności rozpoznawania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz technologii ich produkcji. Uczestnicy kursu zdobyli  też umiejętności związane z rozpracowaniem i wykrywaniem dystrybucji narkotyków.

W szkoleniu przedstawiono treści dotyczące użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, zagrożenia wynikające z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych w podstawowym zakresie na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków. Poruszono treści związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz najnowsze metody uprawy konopi innych niż włókniste.

 

Opracowanie i zdjęcia asp. Wojciech Nawrocki