Nowoczesne metody szkoleniowe, czyli kurs CEPOL - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesne metody szkoleniowe, czyli kurs CEPOL

Data publikacji 04.09.2018

Właściwa organizacja i efektywność procesu kształcenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest podstawową sferą działalności CEPOL-u, czyli Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania. Jednym ze stałych punktów oferty szkoleniowej CEPOL-u jest doskonalenie zawodowe osób zajmujących się kształceniem policjantów.

W kwietniu br. szkoleniowcy z państw członkowskich europejskiej wspólnoty spotkali się w portugalskim Loures, nieopodal Lisbony, gdzie odbył się pierwszy etap kursu pod nazwą „Train the trainers”. Gospodarzem drugiej części kursu była wiedeńska Akademia Policji. Zajęcia odbyły się w dniach 28 – 31 sierpnia br., a jednym z ich uczestników był przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji.

Tematyka zajęć pierwszego etapu kursu „Train the trainers” dotyczyła przede wszystkim organizacji procesu szkolenia, taksonomii celów kształcenia,  problematyki nauczania dorosłych, zagadnień innowacyjności, ewaluacji procesu kształcenia oraz uwzględniania różnorodności kulturowych występujących na płaszczyźnie szkoleń międzynarodowych.

W ramach drugiego etapu kursu doświadczeni szkoleniowcy z Austrii, Portugalii i Anglii dzielili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie problematyki wykorzystania w procesie szkolenia metod problemowych, zagadnień związanych z etyką zawodową oraz komunikacją w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Do szczególnie ciekawych i absorbujących należały zajęcia dotyczące angażowania wykładowców w proces podejmowania decyzji związanych z prowadzoną działalnością szkoleniową.

Cechą charakterystyczną szkoleń stacjonarnych CEPOL-u jest warsztatowa formuła zajęć oparta przede wszystkim na metodach aktywizujących zwłaszcza pracę w grupach. W ostatnim dniu kursu odbyła się ewaluacja. Uczestnicy kursu mogli wyrazić swoje opinie na temat przebiegu zajęć posługując się narzędziem informatycznym CEPOLU-u, które są dostępne na platformie Learning Management System (LMS).

 

autor: mł. insp. G. Winnicki/ZIP       

zdjęcia: archiwum ZIP