Zarządzanie różnorodnością w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie różnorodnością w Policji

Data publikacji 02.07.2018

W Wiedniu, mieście Mozarta i pięknej architektury, w siedzibie austriackiej szkoły Policji, w dniach 25 - 29 czerwca br. odbyła się druga część warsztatów organizowanych przez CEPOL. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z zarządzaniem różnorodnością.

     W przedsięwzięciu wziął udział Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz przedstawicielka Centralnego Biura Śledczego Policji. Przez tydzień uczestnicy warsztatów mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie ochrony różnorodności. Wspólnie zastanawiano się, jaki wpływ ma różnorodność na funkcjonowanie Policji i społeczeństwa, w jaki sposób można ją chronić oraz jak kształtować pozytywne postawy wobec różnorodności wśród funkcjonariuszy służb egzekwujących prawo.

JM/JM