Poszerzamy swoje wiadomości - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszerzamy swoje wiadomości

Data publikacji 29.06.2018

Przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uczestniczył w seminarium dotyczącym wyników badań przeprowadzonych w zakresie niezgłaszanych przestępstw z nienawiści przeciwko wybranym społecznościom w Polsce.

     Seminarium odbyło się 27 czerwca br. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele Prokuratury, Uniwersytetu Warszawskiego, Policji i organizacji pozarządowych. W przedsięwzięciu uczestniczył również starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - podinsp. Dariusz Baj.

podinsp. Dariusz Baj/ZSK