Przygotowani do prowadzenia zajęć - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do prowadzenia zajęć

Data publikacji 22.06.2018

W dniach 4 - 15 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się druga edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania”, oznaczona symbolem Z-PZPN-2/18.

     Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego w jednostkach organizacyjnych Policji z zakresu prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

     Uczestnicy kursu w trakcie realizacji zajęć zostali zapoznani z problematyką przestępstw z nienawiści, charakterystyką i prawnymi aspektami tego typu przestępstw oraz postępowaniem Policji wobec przestępstw z nienawiści. Słuchacze w trakcie kursu odbyli również wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wzięli udział w zajęciach prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Zajęcia realizowali dwaj trenerzy rekomendowani przez MSWiA - Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bah oraz mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, przy współpracy z nauczycielami Centrum Szkolenia Policji oraz specjalistami zewnętrznymi.

     Trenerom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w edukację uczestników kursu, a absolwentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów dydaktycznych.

kom. Katarzyna Bakalarczyk Burakowska

Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii