Jednostki ratownicze wymieniły doświadczenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jednostki ratownicze wymieniły doświadczenia

Data publikacji 18.06.2018

W poniedziałek, 11 czerwca br, funkcjonariusze Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

     Konferencja miała miejsce w Białobrzegach nad Jeziorem Zegrzyńskim. Tematem przewodnim konferencji było współdziałanie zespołów z różnych dziedzin ratownictwa i medycyny w sytuacjach kryzysowych wymagających najwyższej formy współpracy jednostek ratowniczych. Policjanci ZIP CSP kom. Wojciech Baluk i asp. Arkadiusz Bordzio prowadzili warsztaty z zagadnień dotyczących postępowania wobec agresywnego pacjenta. Omówili podstawowe zasady postępowania takich sytuacjach, a także zaprezentowali techniki obezwładniające mogące zapewnić bezpieczeństwo jednostkom medycznym przybyłym na miejsce zdarzenia. Udział w konferencji był doskonałym sposobem wymiany doświadczeń, a także pogłębienia wiedzy w zakresie działania w sytuacjach kryzysowych.

kom. Wojciech Baluk/ZIP