Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw przeciwko dobrom kultury

Data publikacji 11.06.2018

W siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, w związku z realizacją postanowień porozumienia Generalnego Konserwatora i Komendanta Głównego Policji, odbyło się szkolenie realizowane przez Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. Do programu przedsięwzięcia włączyło się także Centrum Szkolenia Policji.

     Szkolenie było dedykowane policjantom kryminalnym wykonującym czynności operacyjne w Komendach Powiatowych i Miejskich Policji na terenie całego kraju. Dwudniowe spotkanie obfitowało w szereg wystąpień specjalistów, którzy w fachowy sposób przedstawili problematykę przestępczości przeciwko zabytkom i innym dobrom kultury. W szczegóły zagadnienia wprowadził policjantów funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP. Następnie wykłady przeprowadzili: pracownik Wydziału Strat Wojennych MKiDN, pracownik Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów MKiND oraz funkcjonariusz Straży Granicznej. W dalszej części spotkania swoje wykłady przedstawili pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wystąpienie z zakresu dokumentowania  czynności procesowych podczas prowadzenia oględzin omówił asp. Jarosław Michalski z  Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy oraz wykładem w siedzibie Biura Historii i Tradycji KGP.

asp. Jarosław Michalski/ZSS

zdj.: nadkom. dr  Adam Grajewski i asp. Jarosław Michalski