III Konferencja Biologii Kryminalistycznej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

III Konferencja Biologii Kryminalistycznej

Data publikacji 11.06.2018

W dniach 6 - 8 czerwca br. w Gdyni odbyła się III Konferencja Biologii Kryminalistycznej pt. „Nowoczesne Laboratorium Biologii Kryminalistycznej” zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Podczas konferencji jej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień obejmujących tematykę dotyczącą badań genetycznych prowadzonych w sferze kryminalistyki, funkcjonowania nowoczesnych laboratoriów kryminalistycznych oraz niegenetycznych badań w biologii kryminalistycznej. Jednym z prelegentów konferencji była kom. Iwona Bogusz – wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, która przedstawiła możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce.

     Z referatami wystąpili przedstawiciele: Netherlands Forensic Institute, Xi’an Jiaotong University - China, Shenzhen Key Laboratory of Forensics – China, Department of Forensic Sciences - Oslo University Hospital, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

     W konferencji brali udział także certyfikowani specjaliści mechanizmu plam krwawych z poszczególnych komend wojewódzkich policji. Podczas sesji warsztatowej z ich udziałem podsumowano działalność i przestawiono projekt wytycznych dla nich. Przeprowadzono też ćwiczenia z ujawniana plam krwawych przy użyciu specjalistycznych oświetlaczy oraz z rejestracji plam krwawych po użyciu luminolu.

kom. Iwona Bogusz/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS