Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa – kurs Ochrona świadka (88/2018)

Data publikacji 11.06.2018

Skuteczna walka z przestępczością zorganizowaną, czy też zwalczanie przestępstw korupcyjnych często łączy się z koniecznością zapewnienia ochrony osobom, których zeznania są kluczowe w procesach toczących się przeciwko ich sprawcom. Międzynarodowy wymiar tego typu przestępczości, wymaga także ścisłej współpracy międzynarodowych służb policyjnych oraz innych wyspecjalizowanych agencji. Aby współpracę w zakresie ochrony świadków uczynić jeszcze bardziej skuteczną, w ofercie szkoleniowej CEPOL-u na 2018 rok po raz kolejny znalazło się szkolenie z tego zakresu. Również po raz kolejny zaszczyt organizacji tego kursu przypadł w udziale Centrum Szkolenia Policji. Współorganizatorem przedsięwzięcia była agencja Unii Europejskiej EUROPOL.

     W zajęciach, które odbyły się w dniach 4 – 8 czerwca 2018 r. uczestniczyło blisko 40 osób – przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, innych krajów europejskich, a także reprezentanci formacji policyjnych i wyspecjalizowanych agencji z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Północnej. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele międzynarodowych instytucji zajmujących się ściganiem sprawców najpoważniejszych przestępstw. Szkolenie prowadzili doświadczeni praktycy, eksperci z Anglii, Austrii, Danii, Holandii i Szwecji, którzy w trakcie pięciu dni zajęć poruszyli szereg tematów związanych między innymi z wieloaspektową oceną ryzyka, wyborem najskuteczniejszych działań oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w celu zapewnienia świadkom skutecznej ochrony. Prowadzący bardzo często odwoływali się do własnych doświadczeń zawodowych, co sprawiło, że zajęcia były bardzo interesujące i przede wszystkim miały praktyczny wymiar.

     Warto również podkreślić, że tego typu przedsięwzięcia szkoleniowe pozwalają nie tylko na wymianę doświadczeń zawodowych i nawiązanie bliższej współpracy międzynarodowej, lecz są również doskonałą okazją do poznania dziedzictwa kulturowego kraju, gdzie odbywają się zajęcia. Uczestnicy kursu zorganizowanego przez Centrum Szkolenia Policji mieli okazję poznać Warszawę i jej zabytki, w tym Stare Miasto, które, przypomnijmy, od 1980 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

     Przeprowadzony w Warszawie kurs jest kolejnym przykładem zaangażowania Centrum Szkolenia Policji w działalność międzynarodową oraz aktywność we współpracy z agencjami unijnymi – CEPOL-em i EUROPOL-em, która ma na celu podnoszenie efektywności działania służb zajmujących się ochroną i egzekwowaniem prawa. Przygotowania do realizacji niniejszego kursu, to wynik kilkumiesięcznej pracy wielu osób. Stronę merytoryczną przedsięwzięcia przygotował przedstawiciel EUROPOL-u oraz kadra ekspertów prowadzących poszczególne zajęcia. Za stronę organizacyjną odpowiadali policjanci i pracownicy gospodarza, czyli Centrum Szkolenia Policji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wielomiesięczny, wytężony wysiłek pracowników Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Prezydialnego.

mł. insp. G. Winnicki/ZIP