Współpraca z Zarządem Lotnictwa Policyjnego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z Zarządem Lotnictwa Policyjnego

Data publikacji 15.04.2008

CSP realizuje zajęcia dydaktyczne wykorzystując najnowsze środki techniki i transportu policyjnego, stąd często słychać odgłosy kołujących nad nasza szkołą śmigłowców. Współpraca z Zarządem Lotnictwa GSP KGP skutkuje nie tylko podwyższeniem poziomu zajęć dla policjantów prewencji, ruchu drogowego czy policjantów pełniących służby w komisariatach wodnych, ale też stanowią niewątpliwą atrakcję dla słuchaczy.

W dniu 10 kwietnia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły kolejne zajęcia z udziałem pilotów i śmigłowca. Były to fakultatywne zajęcia dla słuchaczy kursu podstawowego oraz ruchu drogowego poprowadzone przez ekspertów i pilotów z Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP. Zajęcia rozpoczęły się od wykładu na auli, a następnie były kontynuowane przy śmigłowcu MI-8, który wylądował na motodromie CSP. Piloci omówili i zademonstrowali wyposażenie śmigłowców do działań policyjnych, zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas eksploatacji śmigłowców, zasady nawiązywania łączności radiowej, wykorzystanie lotnisk, lądowisk i terenu przygodnego, a także mogące przydać się w praktyce wzrokowe sygnały dowodzenia.

Uczestnicy ocenili zajęcia jako bardzo ciekawe. Przedsięwzięcie zakończono pamiątkowymi zdjęciami, a następnie piloci wykonali pokazowy przelot nad CSP. Jako ciekawostkę można dodać, że obecnie wśród słuchaczy kursu podstawowego w CSP uczy się kilku pilotów z Zarządu Lotnictwa GSP KGP.

Słuchacze uczestniczący w „podniebnych” zajęciach mają dobrą okazję przyjrzenia się konglomeratowi CSP. Szukanie swojego akademika, czy rozpoznawanie obiektów szkolnych wywołuje zawsze sporo dyskusji. Spójrzmy, więc i my na Centrum z góry, korzystając ze zdjęć, które na zajęciach wykonał kierownik ZTO podkom. Andrzej Michałowski.

Tomasz Maczuga ZTI /Anna Galant
Foto Andrzej Michałowski