Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych

Data publikacji 07.06.2018

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych, którego uczestnikami byli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji oraz żołnierze, którzy na co dzień zajmują się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W seminarium wzięła też udział delegacja Centrum Szkolenia Policji.

     Organizatorami seminarium (1 - 2 czerwca br.) byli: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Z Centrum Szkolenia Policji oddelegowani zostali wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych – kom. Wojciech Baluk i podkom. Leszek Czerski. Wykład inauguracyjny na temat „Współczesnych form zagrożenia terroryzmem” wygłosiła dr Magdalena El Ghamari. W dalszej części seminarium, podczas ćwiczeń praktycznych, trwała żywa dyskusja i wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami polskich i zagranicznych służb mundurowych. Wypracowanie wspólnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie czynności ochronnych oraz technik interwencyjnych było jednym z głównych założeń spotkania. Zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń prowadzili instruktorzy z Hiszpanii i Irlandii, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz instruktorzy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Tekst i zdjęcia: podkom. Leszek Czerski/ZIP