Pod patronatem CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pod patronatem CSP

Data publikacji 14.04.2008

Podpisano porozumienie o współpracy CSP i LO w Urlach. Na jego mocy uczniowie klas o profilu policyjnym - w ramach realizacji przedmiotów szkolnych - będą mieli możliwość bliższego kontaktu z problematyką zawodową.

W dniu 11 kwietnia br. w Legionowie, zostało podpisane porozumienie, pomiędzy CSP a LO w Urlach, którego celem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do młodzieży szkolnej, kształtowanie zachowań patriotycznych i społecznych, oraz wzmocnienie więzi lokalnych między społeczeństwem a Policją.

W ramach porozumienia CSP obejmie patronatem LO w Urlach, a jego uczniowie od tej pory będą zapraszani na wybrane uroczystości do naszej szkoły. Uczniowie klas policyjnych będą również uczestniczyć pod okiem instruktorów CSP w zajęciach praktycznych z zakresu podstawowej wiedzy policyjnej, a w okresie wakacji będą mieli możliwość uczestniczenia w pięciodniowym obozie szkoleniowym, który będzie organizowany na terenie naszej szkoły. Z ramienia CSP zostanie wyznaczony przedstawiciel do kontaktów z LO, którego zadaniem będzie koordynacja współpracy między naszymi szkołami. Porozumienie podpisali: z ramienia CSP Komendant insp. Jacenty Bąkiewicz, oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Urlach p. Maria Łopuszka.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK