Na miejscu katastrofy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na miejscu katastrofy

Data publikacji 28.05.2018

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych.

     W zajęciach uczestniczyli policjanci służby kryminalnej. W czasie kursu zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności w zakresie rodzajów katastrof, zasad organizacji dowodzenia i współdziałania służb oraz innych podmiotów podczas oględzin miejsca katastrofy, organizowania i kierowania oględzinami ich miejsc, współpracy prokuratora i Policji z komisjami badania katastrof, postępowania z różnego rodzaju dowodami, a także specyfiki czynności procesowych i techniczno-kryminalistycznych na miejscach katastrof. Zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń realizowane były przez wykładowców Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych z udziałem przedstawicieli: Państwowej Straży Pożarnej, Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Komisji Budowlanej oraz Komisji Morskiej.

kom. Iwona Bogusz/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS