Doskonalenie dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Data publikacji 25.05.2018

W dniach 14 - 23 maja br. w Centrum Szkolenia Policji realizowane było doskonalenie z zakresu metodyki nauczania dla 10 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

     Zajęcia dydaktyczne prowadzili nauczyciele Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii. W czasie ośmiodniowego doskonalenia, funkcjonariusze zapoznali się z zagadnieniami z zakresu komunikacji interpersonalnej w procesie dydaktycznym, elementami dydaktyki osób dorosłych, w tym z procesem nauczania oraz metodami realizacji zajęć.

     W części praktycznej uczestnicy doskonalenia, na podstawie opracowanego konspektu zajęć, realizowali zajęcia metodą wykładu klasycznego, wykładu konwersatoryjnego oraz pokazu i ćwiczeń.

podinsp. B.Grubska

Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii